HANS RIKKEN

Start Tekenen/Schilderen Projecten Mortuarium Atelier Villa Palagonia Exposities Collecties Performance Curriculum Recenties Publicaties Borden

 Omhoog

 

Villa Palagonia Emaus 44B 3135JC Vlaardingen 010 4345171

Villa Palagonia

Uitnodiging

voor het bijwonen van een lezing van

Arjen Mulder

30 januari 2005

14.00 uur tot 15.30 uur

Emaus 44 B, 3135 JC Vlaardingen

In 1985 vindt in Basel een gesprek plaats tussen vier vooraanstaande kunstenaars van dat moment: Joseph Beuys, Jannis Kounellis, Enzo Cucchi en Anselm Kiefer (Ein Gespräch, Una discussione). Hun thema is: de ondergang van de kunst, van haar waarheid en diepte; en de vraag die beantwoord moet worden: hoe krijgt de kunst opnieuw identiteit, een geloofwaardigheid, en liefst opnieuw een sociale dimensie en een historische missie. Dit verlangen naar herstel van de kunst is precies even oud als de kunst zelf. (Frank Reijnders, Metamorfose van de barok, Palagonia lezing 2, Vlaardingen 1991).

Een nieuwe serie lezingen onder de naam Villa Palagonia

Het thema van deze serie lezingen is de laatste ontwikkeling in de beeldende kunst. Een ontwikkeling waar Nederland een voortrekkers rol in vervult. In Nederland neemt Vlaardingen een belangrijke plaats in binnen deze ontwikkeling met projecten als 'De Strip' en de 'Hoogstraat Makers'.

De serie lezingen wil deze ontwikkeling onderzoeken. Wat zijn de wortels? Wat is er nieuw? Hoe verhoudt zij zich tot opdrachtgevers? Hoe bepaal je de kwaliteit? Dit is maar een klein aantal van de vragen die dit soort werk oproept en die in de lezingen worden behandeld.

Er zijn voorlopig vier lezingen gepland:

2004 28 november, Jeanne van Heeswijk, 14.00uur - 15.30uur

2005 30 januari, Arjen Mulder, 14.00uur - 15.30uur

27 februari, Q.S. Serafijn 14.00uur - 15.30uur 27 maart, Wim Nijenhuis 14.00uur - 15.30uur

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de lezing van

Arjen Mulder

De toegangsprijs bedraagt 10,- Euro.

In verband met de geringe hoeveelheid plaatsen verzoeken wij u van te voren te reserveren. Nummer 010 434 5171, onder vermelding van de lezing, uw naam, het aantal plaatsen en uw telefoonnummer.

Het laatste om u eventueel te kunnen bereiken als er geen plaats meer is.

In de hoop u tijdens de lezing te mogen begroeten,

Carla van Dijk, Hans Rikken.

Arjen Mulder

De lezing zal gaan over interactieve kunstwerken in alle mij bekende schalen: van kleine, niet-elektronische werken via digitale werken waarin de gebruikers door een database navigeren, tot grote installaties waarin systeem en gebruiker elkaar wederzijds beïnvloeden, tot pubieke werken waarin grote groepen gebruikers het systeem veranderen en omgekeerd.

Arjen Mulder (1955) is bioloog en essayist. Hij doceerde mediatheorie op onder meer de Film en Televisie Academie te Amsterdam, het Frank Mohr instituut te Groningen, de St. Joost Academie in Breda en het HISK te Antwerpen.

Hij publiceerde vier essaybundels, waaronder

Het fotografisch genoegen (2000) , Levende systemen: reis naar het einde van het informatie tijdperk (2002) en Over mediatheorie: taal, geluid, gedrag (2004)

Samen met Maaike Post schreef hij het veel geprezen Boek over de elektronische kunst (2000).

Hij is medewerker van V2-instituut voor instabiele media en redacteur van De Gids.

Interactieve kunst

Is interactieve kunst een vorm die mensen meer betrekt bij kunst? Meer dan de "traditionele" kunstvormen. Is interactieve kunst een vorm die makkelijker toegankelijk is en dus een groter publiek bereikt dan de "traditionele" kunst. Is er een kans dat je verrandert door de omgang met interactieve kunst?

Of is interactieve kunst een rituele handeling om de kunst op afstand te houden. Om het apél om mee te doen, om aangesloten te zijn, op afstand te houden.

Wat is er actief in interactieve kunst?

Robert Pfaller

Binnen onze samenleving komen individuen steeds meer onder druk te staan om "autonoom", "dynamisch" en "flexibel" te zijn, om constant nieuwe keuzes te maken en nieuwe oriëntaties te vinden voor hun professionele carrière, omdat de maatschappij steeds minder verantwoordelijkheid wenst te dragen voor het bieden van een stabiele carrière waarbinnen zij hun specifieke talent kunnen ontwikkelen.

Deze verschuiving van objectieve, maatschappelijke verantwoordelijkheid naar subjectieve keuze impliceert ook een reductie van maatschappij naar gemeenschap. De publieke politiek ruimte wordt steeds meer te niet gedaan, in het voordeel van de extreme hype van de in feite ridicule mogelijkheden van communicatie tussen individuen via het internet.

Maatschappij wordt gekenmerkt door kritische afstand, gemeenschap is wat er overblijft als deze objectieve ruimte is vernietigd, het staat geen kritische afstand toe.

De roep om te participeren moet daarom begrepen worden als een strategie om de onmogelijke kritische afstand terug te simuleren.

Niet alleen interactieve kunstwerken halen winst uit dit verlies van kritische afstand waar zij hun publiek mee opzadelen. We zouden niet moeten vergeten dat interactiviteit, in het bijzonder, een sleutel begrip is in dictatoriale en reactionaire politieke systemen. De politiek van de Nazi's, bijvoorbeeld, was bijzonder interactief: het gaf mensen allerlei mogelijkheden om te participeren, bijvoorbeeld, door hun buren vrienden en bekenden aan te geven omdat ze joden, communisten of homofielen waren. Het zelfde kan men zien in minder totalitaire - maar wel zeer rechtse systemen: Het eerste interactieve televisie programma in de Duits sprekend wereld was "Aktezeichen XY" - een programma waarin onopgeloste misdrijven door de politie aan het publiek werden gepresenteerd en waarbij het publiek werd uitgenodigd om hun observaties en informatie door te bellen over mogelijke verdachten.

Het denkbeeld van interactiviteit, blijkt totaal misleidend te zijn ten op zichte van werken van die aard. Deze werken zijn totaal onbegrepen als ze geïnterpreteerd worden als "interactief" ( gebaseerd op het gegeven dat zij van de waarnemer activiteiten verlangen als het invullen van vragenlijsten etc.): Het cruciale moment van deze werken ligt niet bij het laten participeren van waarnemers maar, in tegendeel, in hen vragen in het geheel niet te consumeren (of het nu gaat om kunstwerken of andere goederen).

All images copyright© 2019 Hans Rikken All Rights Reserved

web page designed and managed by Bert Otto  a specialized web designer for  professional artists.