HANS RIKKEN

Start Tekenen/Schilderen Projecten Mortuarium Atelier Villa Palagonia Exposities Collecties Performance Curriculum Recenties Publicaties Borden

Omhoog

Villa Palagonia Emaus 44B 3135JC Vlaardingen 010 4345171

Villa Palagonia

Uitnodiging

voor het bijwonen van een lezing van

Wim Nijenhuis

3 april 2005

14.00 uur tot 15.30 uur

Emaus 44 B, 3135 JC Vlaardingen

In 1985 vindt in Basel een gesprek plaats tussen vier vooraanstaande kunstenaars van dat moment: Joseph Beuys, Jannis Kounellis, Enzo Cucchi en Anselm Kiefer (Ein Gespräch, Una discussione). Hun thema is: de ondergang van de kunst, van haar waarheid en diepte; en de vraag die beantwoord moet worden: hoe krijgt de kunst opnieuw identiteit, een geloofwaardigheid, en liefst opnieuw een sociale dimensie en een historische missie. Dit verlangen naar herstel van de kunst is precies even oud als de kunst zelf. (Frank Reijnders, Metamorfose van de barok, Palagonia lezing 2, Vlaardingen 1991).

Een nieuwe serie lezingen onder de naam Villa Palagonia

Het thema van deze serie lezingen is de laatste ontwikkeling in de beeldende kunst. Een ontwikkeling waar Nederland een voortrekkers rol in vervult. In Nederland neemt Vlaardingen een belangrijke plaats in binnen deze ontwikkeling met projecten als 'De Strip' en de 'Hoogstraat Makers'.

De serie lezingen wil deze ontwikkeling onderzoeken. Wat zijn de wortels? Wat is er nieuw? Hoe verhoudt zij zich tot opdrachtgevers? Hoe bepaal je de kwaliteit? Dit is maar een klein aantal van de vragen die dit soort werk oproept en die in de lezingen worden behandeld.

Er zijn voorlopig vier lezingen gepland:

2004 28 november, Jeanne van Heeswijk, 14.00uur - 15.30uur

2005 30 januari, Arjen Mulder, 14.00uur - 15.30uur

27 februari, Q.S. Serafijn 14.00uur - 15.30uur

3 april, Wim Nijenhuis 14.00uur - 15.30uur

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de lezing van

              Wim Nijenhuis

De toegangsprijs bedraagt 10,- Euro.

In verband met de geringe hoeveelheid plaatsen verzoeken wij u van te voren te reserveren. Nummer 010 434 5171, onder vermelding van de lezing, uw naam, het aantal plaatsen en uw telefoonnummer.

Het laatste om u eventueel te kunnen bereiken als er geen plaats meer is.

In de hoop u tijdens de lezing te mogen begroeten,

Carla van Dijk, Hans Rikken.

Wim Nijenhuis (1948),

Stedenbouwkundig ingenieur, publicist, geschiedenis en cultuurkritiek.

Hij is (mede)auteur van de boeken Meten en Regelen aan de Stad (1981), Machinaties (1981), ‘Een schoone stad’, in: De Kop van Zuid (1982), De Muur (Rotterdam 1984), Eating Brazil (Rotterdam 1999), Een wolk van duister weten, Geschriften over stedenbouwgeschiedenis (Eindhoven /Tue 2003), De schaduw van het ongedachte (Rotterdam; Episode 2005)

Over stedenbouwkunde en architectuur publiceerde hij in o.a. Archis, De Architect, Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening, Assemblage en Architectural Design en over cultuurhistorische en filosofische onderwerpen en kunst in o.a.: Het Andere Cinema, Mediametic en in de verzamelbundels Wetware (1991), Actiones in Distans (1991), Bio-Tech (1992), Chloroform (1993) Djihad (1995), ‘L Europe à Grande Vitesse (1996) en Tastenderwijs (2004).

Hij organiseerde symposia in binnen en buitenland en nam deel aan diverse radio-uitzendingen.

 

Palagonia lezing, 3 april 2005. Theorie is constructie", Paul Virilio.

HET RADICALE DENKEN IN HET TIJDPERK VAN DE INTERACTIVITEIT EN DE MARKETING.

Interactiviteit en marketing vormen vandaag de regel van de informatie, de vrije handel en de wereldmarkt. Ze zijn wat volgt op de algemene dwang tot interconnectie, het contact van alles met alles.

Kortgeleden zag ik op televisie hoe een griezelfilm verklaard werd met de volgende uitspraak: ‘In de wereld van de marketing is alleen de voorstelling werkelijk, d.w.z. wat zich afspeelt in de hoofden van de mensen. De rest is illusie.’

Deze uitspraak geeft aan waar de interactiviteit en de marketing het op gemunt hebben, wanneer we aan hun wil tot contact voorbij gaan, nl. de moord op de werkelijkheid.

Maar de ‘moord op de werkelijkheid’ door de interactiviteit en de cybernetische marketingtechnieken, die tegenwoordig zo populair zijn in de wereld van de kunst, maar die in laatste instantie allemaal komen uit de koker van het militair industriële complex, dwingt ons ook ons nader af te vragen wat die werkelijkheid dan wel is en hoe wij ons tot haar kunnen verhouden.

Hier komen enkele aspecten in het vizier van mijn project als HoogstraatMaker, waar ik geexperimenteerd heb met elementen van het radicale denken. Het radicale denken zoekt geen relatie met de werkelijkheid, die het opvat als een concept. Het streeft naar de gebeurtenis in het domein van het denken zelf…als dat al zou kunnen.

Dit is van belang in verband met de discussie over een aantal interactieve en sociale kunstprojecten, waarvan Anna Tilroe onlangs in de NRC beweerde, dat ze gericht zijn op de werkelijkheid. Zij vindt dit een stap vooruit ten opzichte van het hypertheoretische kunstdiscours van een aan het museum en het grote geld verslingerde jet set, die volgens Tilroe eindeloos rondtolt in haar eigen Sloterdijkse bel.

Wanneer we ons echter diepgaand afvragen wat marketing en de interactiviteit impliciet beogen, dan mogen we betwijfelen of ze ooit in staat zijn om contact met de werkelijkheid te maken.

Interactiviteit is een techniek. Ze dient om processen van overgang en transformatie soepel te laten verlopen. Als techniek is ze onzichtbaar, we zien haar alleen als ze hapert. Dit werpt een bijzonder licht op alles wat in staat is om te interrumperen, een obstakel te vormen, of een ongeval te forceren.

Aan de hand van passages uit mijn nieuwe boek: ‘De Schaduw van het ongedachte’ en vroegere studies zoals mijn proefschrift: ‘Een Wolk van Duister Weten’ en ‘Machinaties’ wil ik samen met het publiek het spoor van de werkelijkheid volgen in een wereld die dankzij de interconnectiviteit, de interactiviteit en de snelheid van de overdrachttechnieken in groot tempo steeds kleiner wordt. Ook hier in Vlaardingen, waar ze de toch al fatale integrerende werking van de ‘politiek’ versterkt tot voorbij het houdbare.

Het is zaak onze lichtgelovigheid in te ruilen voor een diep wantrouwen en ongeloof, maar dit pleidooi voor het einde van de vroomheid betekent niet het einde van de sympathie. Tot de dag van vandaag heb ik de Hoogstraat, die zo te lijden heeft gehad onder de verminkingen van de moderniteit, diep in mijn hart gedragen met een oneindig medelijden.

All images copyright© 2019 Hans Rikken All Rights Reserved

web page designed and managed by Bert Otto  a specialized web designer for  professional artists.